Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Del
Monografie
     Cartografía y evaluación geomorfológica para la elaboración directrices de la zonificación ambiental y los usos de suelo del Subregión Metropolitana de San Salvador
    13 Jornadas de Paleontología "Fósiles de Galicia", 5 Reunión Internacional Proyecto 351 Programa Internacional de Correlación Geológica "Paleozoico Inferior del Noroeste de Gondwana"
    13Jornadas de Paleontología "Fósiles de Galicia", 5 Reunión Internacional Proyecto 351 Programa Internacional de Correlación Geológica "Paleozoico Inferior del Noroeste de Gondwana"
    Actas del VI Simposio Argentino y III Latinoamericano sobre Investigaciones Antárticas
    Advances in Trilobite Research. Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de Espaňa
    Advances in Trilobite Research. Publicationes del Instituto Geológico y Minero de Espaňa
    Dobrá Voda - geofyzikální měření. Mikrogravimetrický průzkum starých důlních děl.
    ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA DEL SUBSISTEMA NORTE Y SUR PARA INCORPORAR EL ANALISIS DE RIESGO EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL AREA METROPOLITANA SAN SALVADOR. FORGAES, SLV/B7-3100/98/O232 UE ? GOES
    Elaboración de estudios de Caracterización e Institucionalización para generar 20 Planes Municipales de Gestión de Riesgos. Cartografía y evaluación geomorfológica para la mitigación de riesgos geodinámicos de los Municipios seleccionados de Honduras, Municipios San Marcos del Colón
    Estudio geologico:Riesgos naturales en el área del Volcánes Casita y San Cristóbal, ciudad Chinandega, Nicaragua
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo social y económico de las regiones
    History of Research in Mineral Resources. Guadernos del Museo Geominero 13
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon
    Mapa geológico del teritorio del Ocotal (Nicaragua) 1:50 000
    Mapa geológico del territorio de Jinotega (Nicaragua) 1:50 000
    Mapa geológico del territorio de Somoto (Nicaragua)1:50 000
    Mapa geomorfologico del Area Metropolitana de San Salvador
    Návrh metodiky likvidace hlavních důlních děl
    Obecná chemie pro posluchače oboru restaurátorství a konzervace uměleckých děl
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ordovician of the World. Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de Espaňa
    Ordovician of the World, Publicationes del Instituto geologico y minero de Espaňa
    Programa y Resumen de contribuciónes del IX Congreso Geologico de América central
    Programas y resúmenes del 9. Congreso geológico de América Central
    Reporte final del mapa geomorfologico del Area Metropolitana de San Salvador
    Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
    San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009
    Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl, Zemský archiv Opava - I. etapa
    XXI Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología, Simposio del PICG 499. Libro de Resúmenes
    XXIX Jornadas de Paleontología "La Paleontología del Paleozoico", Simposio del Proyecto PICG 596 : libro de resumenes
    Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
    Zonificación de morfoestructuras del AMSS y su relación con la actividad sísmica. Mapa en escala 1:25 000
    Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako podklad pro šetření starých důlních děl
Článek
    25 let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu (1988-2013)
    Algunos aspectos basicos de la proteccion del relieve en Cuba
    Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl
    La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883)
    Bazický masiv San Juan del Río Coco
    Conodontos del Lochkoviense (Devónico Inferior) en los Pirineos Centrales Espanoles y su correlacion con las secuencias de Bohemia (Republica Checa)
    Databáze hlavních důlních děl
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Estudio geologico del área de Santa Lucia-Boaco, Nicaragua
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    Geologie a historie opuštěných důlních děl v jz. okolí Oder
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Glossinotoechiidae (Braquiópodos uncinuloideos) del Devónico de la Cordillera Cantábrica (N de Espana)
    Graptolitos del Silúrico inferior de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica (NE de Espaĺa)
    Graptolitos silúricos del sinclinal de Castrillo (Zona Asturoccidental-Leonesa, NO de Espaňa): revisión del yacimento descubierto por Casiano de Prado en 1855
    Graptolitos Silúricos del sinforme de Alcanices (prov. de Zamora, Zonas Centroibérica y Galaico-transmontana)
    Hidrogeología del área la parte norte de los departamentos La Libertad, San Salvador y Cuscatlán
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova
    Iberirhynchiidae nueva familia de rinconélidos ancistrorhynchoideos (braquiópodos) del Ordovício Medio al Devónico Inferior de Euroamérica y Gondwana
    Jak vnímají obyvatelé sociální a ekologická rizika provozu JE Dukovany a dalších technických děl v území?
    Le figure zoomorfe del Neolitico.
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
    Los museos del oro en Europe
    Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Návod k pojmenování důlních děl v oblasti Zlatého koně, Kobyly a Plešivce
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č.22/2003 Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů
    Některé problémy při vedení ražeb dlouhých důlních děl v podmínkách ložiska Slaný
    Nová metodika stanovení prognózy plynodajnosti dlouhých děl
    Nové strukturně geologické měřidlo a jeho využití při výstavbě podzemních děl
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Palentiella palentina n.g. n.sp. (braquiópodo Camarotoechioidea) del Eifeliense Superior de la región Palentina (Cordillera Cantábrica Oriental, N de Espana)
    Paleobiogeografía de Cyrtinopsidae (Braquiópodos Delthyridina del Silúrico y Devónico)
    Participación del Servicio Geológico Checo en la investigación geológica de America central
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl
    Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti kotevní výztuže dlouhých důlních a podzemních děl
    Pravděpodobnostní přístup k navrhování kotevní výztuže podzemn podzemních děl
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Quelques problémes taxinomiques concentrant les foraminiféres planctiques et la zonation du sénonien supérieur d'el Kef
    Reconstrucción del aparato de un Spathognathodontidae del Ludlow de Bohemia (Conodonta, Silúrico, República Checa)
    Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa
    Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice.
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Stabilizace důlních děl v OKR kombinovanou kotevně-injektážní metodou
    Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
    Těžba nerostných surovin na ložiskách Ongon Chairchan a Čulut Cagan Del
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vybrané otázky stability svahů a podzemních děl
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
Seriál
    Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Alava