Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Demänovskej
Článek
    Analýza ovzdušia v Demänovskej jaskyni Mieru
    Geomorfologické pomery spojovacieho sifónu medzi jaskyňou Slobody a jaskyňou Mieru v Demänovskej doline
    Geomorfologický výskum a topografia vodnej cesty medzi jaskyňami Vyvieranie a j. Slobody v Demänovskej doline
    Jaskyne najsevernějšej časti Stodolky v Demanovskej doline
    Objavy v Demänovskej doline
    Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor
    Prieskum vertikálnych šástí Veľkého dómu v Demanovskej jaskyni
    Sádrovec v Demänovskej jaskyni Mieru
    Výskum jaskýň nad vyvieraním Demänovskej doliny