Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Denticulation
Článek
    A new Ludlow (Late Silurian) Spathognathodontidae (Conodonta) from Bohemia with incipient alternating denticulation
    A new Ludlow (Late Silurian) Spathognathodontidae (Conodonta) from Bohemia with incipient alternating denticulation