Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Depocenter
Článek
    Evolution of Depocenter Geometries in the Most Basin: Implications for the Tectonosedimentary History of the Neogene Ohře Rift (Eger Graben), North Bohemia
    On Late Cenozoic vertical motions, depocenter shifts and the evolution of the Carpathian arc
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle