Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Detekci
Monografie
    Zařízení k detekci a měření koncentrace fuorescencenční stopovací látky, způsob měření a použití tohoto zařízení
Článek
    Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
    Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
    Stanovení aminobifenylů v pitné a v říční vodě HPLC s elektrochemickou detekcí pomocí borem dopované diamantové filmové elektrody
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Využití kombinovaného profilování při detekci zlomových linií na Šumavě
    Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí