Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Detekcia
Článek
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria