Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Devonských
Monografie
    Vývoj a společenstva silurských a raně devonských hlavonožcových vápenců (pražská pánev, Čechy)
Článek
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku (14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku
    Geochemie devonských bazických vulkanitů u Stínavy (Drahanská vrchovina)
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Grafitické fylity devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Konodontová společenstva z devonských vápenců v okolí Vratíkova a Valchova (24-23 Protivanov)
    Korálové datování devonských vápenců ma Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova (Dating of the Devonian limestones in the Konice District (E of Jevíčko) and near Leskovec (SSW of Horní Benešov) based on corals
    Korálové datování devonských vápenců na Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova) (24-21 Jevíčko, 15-31 Bruntál)
    Korálové útesy na Moravě : zajímavosti z devonských vápenců
    Korálové útesy na Moravě. Zajímavosti z devonských vápenců
    Kosterní zbytky ježovek v silurských a devonských vápencích Českého krasu
    Krasové jevy pruhu Devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
    Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
    Krasovění devonských vápenců Moravského krasu a okolí
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, velkolom Čertovy schody
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
    Kvarcity devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část I. - Klasifikační přístupy)
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část I. - klasifikační přístupy)
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část II. - Přehled mikrofacií
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě. část II
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Obsah izotopů 13 C a 18 O v devonských karbonátech moravského krasu: specifický sekvenční vzor. [Content of the 13C and 18O isotopes in Devonian carbonates of the Moravian Karst: a specific sequence pattern]
    Obsah izotopů 13C a 18O v devonských karbonátech Moravského krasu : Specifický sekvenční vzor
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Paleomagnetický doklad pro variskou paleotektonickou rotaci moravských devonských hornin
    Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Povrchové tvary v devonských vápencích Ludmírovské vrchoviny
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masivu: Různé tektonické situace
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masívu: různé tektonické situace
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví ČM: různé tektonické situace
    Přirozené radioaktivní prvky v devonských vápencích Moravského krasu
    Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu
    Regionální variabilita chemismu devonských vulkanitů v Jeseníkách
    Rozšíření a stratigrafický význam stromatoporoideí a mikrofosílií v devonských vápencích (givetu a frasnu) v hlubokých vrtech jižně a jihovýchodně od Brna
    Sebchová sedimentace v devonských chotečských vápencích Barrandienu?
    Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
    Tektonicky opakované stratigrafické intervaly devonských sedimentů ve vrtu Raškovice Ja-7
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
    Variabilita schránek některých silurských a devonských nautiloidů s poznámkami k jejich systematickému zařazení
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masivu v okolí Bělé (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (Dyjský masív) (34-13 Dyjákovice)