Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Diagramov
Článek
    Konštrukcia ružicových diagramov plošných prvkov na osobnom počítači