Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Diera
Článek
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Jaskyňa Vlčia Diera vo Vlčom dole pri Omastinej a jej praveké osídlenie
    Jaskyňa Zbojnická diera
    Mokrá Diera in the Javorová valley