Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Difrakce
Článek
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Rentgenová difrakce v geologických oborech na přírodovědecké fakultě UK v Praze: Bahna a uran
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu