Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Digitální
Monografie
    Aplikace Digitální mapový archiv
    Digitální mapový archiv ČGS
    Digitální sborník Konference Společnosti důlních měřičů a geologů /14./. 100. výročí založení Stolice geodezie a důlního měřictví
    Digitální zpracování báňských map z fondu ČGS-Geofond Kutná Hora. Závěrečná zpráva o řešení projektu za rok 2006
    Digitální zpracování geologických a speciálních map 1 : 25 000 v oblasti geoparku Český ráj
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy
    Sborník anotací a digitální sborník přednášek. 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Strukturovaná legenda digitální geologické mapy ČR 1:500 000
    Syntetická digitální mapa půd a půdotvorných substrátů v měřítku 1 : 50 000 - analýza a metodika
Článek
    11 let digitalní důlní seismické sítě v OKR
    Atodesk Map 3D 2005 nabízí unikátní nástroje pro digitální modelování terénu
    Autodesk Map 3D 2005 podporuje digitální modelování terénu
    Digitální dokumentace veřejnosti přístupných jeskyní ČR
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Digitální mapový archiv České geologické služby
    Digitální model geologický, navržený jako plátový model
    Digitální model jihomoravského lignitového revíru v oblasti Bzence a jeho vizualizace
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Digitální modelování geologických horizontů
    Digitální zdroje geologických dat v ČR pro hodnocení geologických rizik
    Geografické informační systémy slouží i běžným uživatelům PC. Digitální pomocníci pro každodenní život
    Intergraph nabízí nová řešení pro digitální fotogrammetrii
    Legenda podrobných geomorfologických map : digitální formát
    Možnosti digitální rastrové technologie pro studium degradačních procesů
    Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Uplatnění digitální fotografie v aplikované mineralogii a petrografii
    Určování topografie povrchu po jejich přípravě nástrojem vysokorychlostní vodní paprsek technikami digitální fotografie