Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Digitálního
Monografie
    Analýza třísložkového digitálního záznamu z měření průběhu interakce řezného nástroje s materiálem
Článek
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM
    Vizualizace výstupů z digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru v prostředí GIS
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště