Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dimenze
Monografie
    Bydlení - nové formy a dimenze
    Sborník studijních materiálů ke kurzu Mezioborové dimenze vědy, 2. díl
Článek
    Středoevropská dimenze agrárního zahraničního obchodu České republiky v transformačním období