Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Disertační
Monografie
    Chování hornin v podmínkách trojosého zatížení. Kandidátská disertační práce
    Metodika tvorby datového modelu pro 3D geologické modely podloží v GIS a jejich vizualizaci - Odborná studie pro disertační práci
    Metodika tvorby datového modelu pro vícerozměrné geologické modely podloží - Odborná studie pro disertační práci
    Výzkum spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. Doktorská disertační práce