Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Divergentní
Článek
    Divergentní trendy v zemědělství a v sektoru bioplynových stanic v České Republice: příležitost nebo hrozba?