Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    DIVERZITA
Monografie
    Diverzita, dynamika a management lesní vegetace
    Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov
    GEO/BIO DIVERZITA - Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konferenceCZ-IALE
Článek
    Diverzita fosilního hmyzu
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Krajina a její diverzita v proměnách času
    Mikromytologická diverzita a časový ráz krajiny