Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dlouhodobá
Monografie
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
    Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitujícíc faktor současného lesnictví
Článek
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - I
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - II
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - III. Návrh opatření směřujících k zastavení degradace lesních půd
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - IV
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví I
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví II
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví III
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví IV
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti
    Dlouhodobá přesná měření geodynamických projevů horninového masívu
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    Dlouhodobá stabilita svahu se zatopenou patou
    Svět nerostů - dlouhodobá expozice mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně
    Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy