Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dnů
Monografie
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů
    Sborník příspěvků 12. Pedologických dnů na téma Antropogenní zatížení půd
    Sborník statí XXIX. Dnů radiační ochrany
Článek
    Cyklotrasy umožní turistiku až do podzimních dnů
    Epibionti přicementovaní k diabasovým klastům a skalnímu dnu ve svrchní křídě Železných hor a okolí
    Zkušenosti z Freiberských hornicko-hutnických dnů