Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dnových
Monografie
    SPL VZ-SED Vzorkování dnových sedimentů
Článek
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Geochemie dnových sedimentů v podmínkách intenzívních antropogenních vlivů
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců.
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice