Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dožívá
Článek
    Analytička podzemních vod RNDr. Milena Kobrová, CSc., se dožívá šedesáti let
    Dr. Tibor Buday se dožívá 85 let
    JUDr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, se dožívá šedesáti let
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Profesor St. Kratochvíl, DrSc. se dožívá 75 let
    RNDr. Ján Ilavský, DrSc., sa dožívá sedemdesiatin