Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dobývania
Článek
    Klasifikácia bansko-geologických podmienok dobývania na bani Handlová
    Návrh netradičného riešenia dobývania hromadným spôsobom
    Očakávaný vývoj výrobných nákladov dobývania zásob OPCO
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR
    Optimalizačné problémy dobývania ložísk
    Otvárka a príprava dobývania Dubnianského sloja s postupom do väčších hl´bok
    Počítačová simulácia výstupkového dobývania magnezitu
    Počítačový model dobývania na zával pre ložisko Mano-Gabriela
    Voľba variant geomechanického hodnotenia zámerov dobývania
    Výber z počítačovej metódy optimalizácie dobývania ložísk magnezitu
    Výskum technólogie dobývania slovenských magnezitových ložísk
    Využitie matematicko-logického modelovania pri návrhoch dobývania