Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Docentu
Článek
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Docentu RNDr. Jaroslavu Skácelovi, CSc., k šedesátinám