Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dolomitových
Článek
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní. [Birnesit, Kaolinite and Opal from Bozkov Dolomite caves]
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    K otázce stáří Bozkovských dolomitových jeskyní
    Príspevok elektrónovomikroskopického štúdia k riešeniu genézy dolomitových pieskov
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní minerály dolomitovych žil v hadcích letovického krystalinika
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výsledky průzkumných prací v Bozkovských dolomitových jeskyních od roku 1980