Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Domažlice
Monografie
    Mapa ložiskové ochrany - Plzeňský kraj; list Domažlice 21-23, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Domažlice 21-23, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 2123 Domažlice
Článek
    Cadomian garnets in tilted crust of the Domažlice Crystalline Unit (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Cadomian garnets in tilted crust of the Domažlice Crystalline Unit (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Strunzit aus dem Pegmatit von Otov bei Domažlice, ČSSR