Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Doprava
Monografie
    Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
Článek
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Doprava z pohledu ovlivňování kvality životního prostředí ve městech
    Výroba a doprava malých měst Moravy a Slezska po roce 1989