Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dosavadní
Článek
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Dosavadní poznatky o vlivu těžkých kovů na mikroorganismy v pitné vodě
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě
    Dosavadní výsledky hydrogeologického matematického modelování detritu v Ostravsko-Karvinském revíru
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Dosavadní výsledky ropně geologického průzkumu spodního miocénu rašovické deprese u Bučovic
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Dosavadní výsledky vyhledávacího průzkumu černého uhlí severozápadně od ložiska Slaný
    Dosavadní výsledky vyhledávání sillimanitu, andalusitu a kyanitu na Moravě
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
    Některé dosavadní poznatky a průběžné výsledky řešení projektu ČBÚ č.44-06 v oblasti ochrany před důlními otřesy
    Sloje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi : dosavadní znalost a perspektivy