Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Drúzové
Článek
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech