Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Drahanská
Monografie
    Structural development of the Drahanska vrchovina Upland (SE Rhenohercynian Zone) as studied by magnetic anisotropy
Článek
    Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywackes, Drahanská Vrchovina Upland
    Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywasckes, Drahanská Vrchovina Upland
    Geochemie devonských bazických vulkanitů u Stínavy (Drahanská vrchovina)
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
    New stratigraphical results in the Paleozoic of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Trace fossil Amanitichnus ichnosp. from the Lower Carboniferous of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
    Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava