Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Druhu
Monografie
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
Článek
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Bedla olivolupenná - Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla
    Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Čtení Darwina: Původ druhů po 150 letech
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě
    Extrapolácia nameraných hodnôt hydrofyzikálnych charakteristík pôdy v rámci daného pôdneho druhu
    Karpální kůstky u druhů Mammuthus primigenius a Palaeoloxodon antiquus a jejich význam pro taxonomii
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Nález druhu Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) ve chvalčovských vrstvách předmagurské jednotky na Moravě (25-14, Valašské Meziříčí)
    Nálezy druhu Trogontherium schmerlingi (POMEL, 1848) z lokality Přezletice-Zlatý kopec
    Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví
    Nové poznatky k druhu Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856) (Trilobita, šárecké souvrství, spodní darriwilian, pražská pánev)
    Numerická klasifikace některých druhů rodu Duvalia Bayle & Zeiller 1878
    O druhu Battus Cuneifer Barrande,1846 (Agnostida,Trilobita)
    O původu druhů ve Viktoriině jezeře
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Osteologie a ekologie dvou druhů rodu Prolebias Sauvage (Pisces, Cyprinodontidae) v západočeském spodním miocénu
    První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav
    Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik)
    Revize málo známých a pochybných druhů trilobitů z Barrandienu
    Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
    Vliv některých druhů záření na barvu nerostů
    Vyliatky zubov mastodonta druhu Mammut borsoni (Hays, 1834)v drevníckom travertíne pri Spišskom Podhradí
    Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defrance, 1804) z východočeského spodního badenu
    Vývoj minerálních druhů
    Zpráva o výskytu nového druhu fosilní ústřice v české křídě