Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dutin
Monografie
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Malé Žernoseky, geofyzikální průzkum podzemních dutin
Článek
    Cordierit: Chemické složení a fyzikální vlastnosti kanálových dutin
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Geofyzikální metody pro vyhledávání zpevněných poloh a nezavalených dutin v uhelné sloji
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
    Nové nálezy malých savců z krasových dutin Červeného lomu u Suchomast
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
    Použití geoelektrické metody VES ke sledování vertikálního posunu volných dutin na žilách L1 a B81 v oblasti UD Příbram
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
    Stromatakty ve sklenici vody : experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Stromatakty ve sklenici vody: Experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Určování podzemních dutin v uhelných slojích podpovrchových dolů biofyzikální metodou
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Za minerály obřích dutin do Stříbra