Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dvacet
Článek
    Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech
    Dvacet let sledování stability rizikových svahů Krušných hor přesnými náklonoměry
    Dvacet let výroby standardních geologických materiálů v RVHP
    Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách
    Dvacet pět let Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře