Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dynamické
Článek
    Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
    Dynamické účinky stavebního stroje na zděný objekt
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
    Použití dynamické penetrace a refrakční seizmiky v inženýrské geologii
    Použití tabulkového procesoru pro dynamické modelování v geovědách
    Základní dynamické charakteristiky budovy na Karvinsku získané seismickým monitorováním