Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dynamický
Monografie
    Dynamický model pyrolýzy uhlí s organickými odpady
Článek
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině