Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dynowských
Článek
    Nález měkkýšů v dynowských slínovcích (menilitovém souvrství) ždánické jednotky
    Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče)