Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    EU
Monografie
    Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU
    EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey
    Land use planning policy for minerals in Improving framewor conditions for extracting minerals for EU - Exchanging best practice on land use planning, permitting and geological knowledge sharing
    POTENTIAL OF CO2 GEOLOGICAL STORAGE IN SALINE AQUIFERS OF CENTRAL BOHEMIA, CZECH REPUBLIC. EU GEOCAPACITY WP 2.1 CASE STUDY
    Současný stav a vývojové trendy trhu práce v Jihomoravském kraji a srovnání s regiony ČR a EU.
Článek
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    EU officers INSPIRE to use metadata Case study from the Czech Geological Survey
    Global mining restructuring and EU 25 - consequences for European miners
    Mining Remote Sensing and its role in implementation of Czech and EU Directives - a case study for Sokolov open pit mine
    Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Remediation concepts of uranium mining operations in central and eastern Europe - EU Phare Programme
    Spatial Consequences of Biogas Production and Agricultural Changes in the Czech Republic after EU Accession: Mutual Symbiosis, Coexistence or Parasitism?
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?