Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Eds
Monografie
    7th International Conference Acid Rain 2005 Abstracts (eds. Hunová I. et al.)
    7th International Conference on Acid Deposition ?ACID RAIN 2005?, Prague, Czech Republic, June 12-17, 2005, Conference Abstract, Eds. Hůnová, I., Ostatnická, J., Dostálová, Z., Navrátil, T
    Bareš L., Smoláriková K. (eds), The shaft tomb of Iufaa, Vol.I - Archaeology.
    Bell Beaker in everyday life (Baioni, M. et al., eds.), Proceedings of the 10th Meeting "Archéologie at Gobelets"
    Bundschuh J., Bhattacharya P., Chandrasekharam D. (eds.): Natural Arsenic in Groudwater: Occurence, Remediation and Management
    Czebreszuk, J. - Szmyt M. (eds.), The Northeast Frontier of Bell Beakers
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, sborník abstraktů (Přikryl R., Pertold Z. eds.)
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, J. Zimák a P. Novotný (eds.)
    Geologická stavba oblasti na styku Alpsko-karpatsko-panónskej sústavy a prilahlých svahov Českého masívu (Kováč, M. - Plašienka, D. eds.)
    Geomorphic evolution of the Svratka River Valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic). In: Kovács, J., Varga, G. Kovács I. P. eds: Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology. Book of abstracts.
    Hašek V., Nekuda R., Ruttkay M., eds.: Ve službách archeologie V.
    Hašek V., Nekuda R., Unger J., eds.: Ve službách archeologie III.
    International Symposium on Early Palaeozoic Palaeogeography and Palaeoclimate, Munnecke, A., Servais, T. and Schulbert, C. (eds), Erlanger Geologische Abhandlungen, Sonderband 5
    Kováč, M. & Plašienka, D. (eds.), Geological structure of the Alpine - Carpathian - Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian Massif
    Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - elektronický sborník příspěvků na CD-ROM, Liberec 25. - 29.8.2008
    Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century (Přichystal, A. - Krmíček, L. - Halavínová, M. eds.)
    Quality of the natural environment in the Czech Republic at the regional level Results of the Košetice Oservatory Eds.: Váňa Milan, Ivan Holoubek et al
    Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému" (E. Kazdová, Z. Měřínský, K. Šabatová eds.)
    Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic (Jiří A. Svoboda and Ofer Bar-Yosef, Eds.)
    Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.)
    World Congress of Malacology, Vienna 2001, Abstracts, L. Salwini-Plawen, J. Volzow, H. Sattmann, and G. Steiner (eds)
Článek
    Basic Geomorphological and Geological Characteristics of Northeast Asia: In. Forest Vegetation of Northeast Asia (KOLBEK, J., ŠRUTEK, M., et BOX, O. E., eds.)