Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Efekt
Článek
    Akustické emise při cyklickém zatěžování hornin z české části Hornoslezské pánve - Kaiserův efekt
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Má antropogenní činnost vliv na skleníkový efekt?
    Seizmický efekt trhacích prací při výstavbě tunelů
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Změny magnetického pole Země - efekt dolní konjunkce Venuše