Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Efektu
Monografie
    Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva
Článek
    Apokalypsa nebo eden? Horká debata o mýtu a realitě skleníkového efektu
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
    Poznámky k monitorování seismického efektu trhacích prací na Chomutovsku
    Projev Kaiserova efektu na horninách z OKR a předpoklady jeho využití pro měření napětí v horninovém masivu
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu