Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ekosystémech
Monografie
    Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu
Článek
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Geologické aspekty činnosti včel (Hymenoptera:Apoidea)v recentních ekosystémech České republiky
    Možnosti nápravy nedostatku hořčíku v lesních ekosystémech
    Možnosti nápravy nedostatku hořčíku v lesních ekosystémech
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží