Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ekosystémov
Monografie
    Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov
Článek
    Hydrologické pomery lesných ekosystémov Malých Karpát