Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ekotony
Článek
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Ekotony jako dynamická součást nivní krajiny