Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    El-Sibai
Článek
    Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, Central Eastern Desert, Egypt