Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Elastoplasticity
Článek
    Efektivní iterační postupy pro řešení úloh elastoplasticity
    Návrh řešení úloh elastoplasticity s izotropním zpevněním
    Řešení rozsáhlých prostorových úloh elastoplasticity