Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Elektrárny
Monografie
    Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji
Článek
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Geotermální elektrárny v Mexiku
    Jaderné elektrárny v přírodním prostředí : část 2
    Jaderné elektrárny v přírodním prostředí. Část 3, Vliv na půdu
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Rekreace v zázemí jaderné elektrárny Dukovany. Nr. 2, Urbánne a krajinné štúdie.. Nr. 2, Urbánne a krajinné štúdie.
    Seismologické monitorování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
    Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analýza faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji využití větrné energie
    Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vodní elektrárny