Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Erozi
Monografie
    Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností
    Tiské stěny (Studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezectvím)
Článek
    Degradace lesní půdy vodní erozí v centrální části Moravskoslezských Beskyd
    Formy reliéfu vytvořené větrnou erozí v horských oblastech střední Evropy
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Ochrana půdy před erozí
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
    Vliv erozí a klasických žil ve slojích na těžbu