Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Escambray
Článek
    Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray
    Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray
    Lawsonit v horninách Sierry de Escambray (Kuba)
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě