Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Europy
Monografie
    Aktywne uskoki Europy Srodkowej
    Neotektonika Europy Środkowej. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Neotektonika Polski", Sklarska Poreba - Turoszów, 24-27.06.2009. Materialy konferencyjne
Článek
    Banský priemysel v krajinách východnej Európy
    Formacje metalogeniczne kenozoiku na obszarach platformowych i v alpejskich zapadliskach przedgórskich Europy i terenów przyleglych
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Waryscyjski etap platformowego rozwoju tektonicznego Europy šrodkowej