Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Experimentálního
Monografie
    Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva
Článek
    Geologické využití experimentálního sledování krystalizace kasiteritu v alkalickém prostředí
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
    Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část