Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Exploatace
Článek
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    Deformace povrchu indukované procesem zatápění vydobytých prostor po ukončení hlubinné exploatace
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
    K ekonomické efektivnosti exploatace zásob vázaných pod zvodněnými horizonty
    K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku
    Matematické modelování vlivů exploatace ložiska Rožná na povrch
    Modely exploatace minerálních vod ve zřídelních oblastech
    Některé aspekty efektivnosti exploatace tuzemských rud ve vazbě na efektivnost zahraničního obchodu
    Netradiční způsoby exploatace uhelných ložisek
    Netradiční způsoby exploatace uhlí
    Posuzování efektivnosti budoucí exploatace rudných ložisek
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Výzkum vlivu zvýšené míry exploatace podzemních vod na tvorbu jejich zásob
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách