Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Expozice
Monografie
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice - úvodní návrh odborné náplně
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice, Etapa 2 - výběr bloků hornin a návrh jejich rozmístění
Článek
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Expozice sesuvných svahů
    Expozice štolového patra na dole Anselm
    Geologicko-mineralogická expozice v jihlavském muzeu
    K padesátiletí hornické expozice v NTM
    Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě
    Mineralogická expozice terra mineralia ve Freibergu
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nová Hornicko-geologická expozice v Kadani
    Otevření nové expozice "Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny" v Muzeu Českého krasu
    Počítačová evidence expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Sbírka a expozice moravských vltavínů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě
    Stálá expozice vltavínů v Týně nad Vltavou
    Svět nerostů - dlouhodobá expozice mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně
    Venkovní geologická expozice Písek - Flekačky
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze